FV-19

8. maj 2019

Folketingskandidat

Flemming Andersen

Alder: 44
Stilling: IT-Chef

Bosiddende: Fløng

Webside

MÆRKESAGER


FOKUS PÅ VESTEGNEN (MIN LOKALE MÆRKESAG)

Alt for sjældent er Christiansborgs fokus på Vestegnen og omegnskommunerne. Jeg vil gerne skabe fokus på vores område, og ligeledes fokus på værdien i at investere i Vestegnen. 

På mange måder er vi udfordret over gennemsnittet, men vi er også et område med et enormt potentiale. Jeg vil kæmpe for, at vi får løftet alle vores unge over i uddannelse, og at vi får en bedre og mindre støjfyldt infrastruktur. Vi skal have mere tryghed i vores hverdag, så alle kan færdes sikkert. Og så skal vi fastholde og udbygge vores sundhedstilbud i området.

 • Udflytning af arbejdspladser skal stoppes. For Vestegnen og omegnskommunerne, har vi afgivet de arbejdspladser, som kan forsvares i forhold til et Danmark i balance
 • Trafikstøjen har nået et niveau, der er langt over de grænseværdier som staten har sat. Det skal bekæmpes, og støjniveauet skal bringes ned. Blandt andet ved en øget investering i støjskærme langs motorveje og hovedfærdselsåre. 
 • Vi skal skabe bedre og sammenhængende byområder. 50 års forfejlet socialdemokratisk boligpolitik, har skabt en række byområder på Vestegnen som lukker sig om sig selv. Her skal vi have skabt en mere åben og tryg byudvikling. 
 • Grundskyldsstigningerne i omegnskommunerne skal stoppes, så man ikke beskattes fra sin bolig. Grundskylden skal holdes i ro, så der skabes tryghed omkring de fremadrettede udgifter, når man køber sin bolig. 

UDDANNELSE TIL ALLE

Uddannelse er en grundsten i livet, og kan være en forudsætning for, at man har friheden til at søge det liv, man ønsker at leve. Desværre taber vi stadigvæk en hel del unge, som aldrig får en uddannelse. For mig personligt, er det en mærkesag at sikre, at alle unge kan få en uddannelse, og at de får muligheden for at følge deres drømme.

 • Vi skal skabe en glæde ved at studere hos alle vores elever. Også dem som har det svært. Blandt andet ved at slippe foden lidt fra ’test og eksamens’- speederen.  
 • Erhvervsuddannelserne skal tales op, og vi skal have flere unge til at kunne se sig selv i et håndværk. Og så skal vi have gjort op med karakterkravet. Man kan sagtens blive en glimrende håndværker, selvom man har svært ved dansk eller matematik. 
 • Hvert år taber vi en række unge – typisk drengene – som ikke har opnået en karakter, der giver dem adgang til videre uddannelse, og som derved falder ud af systemet. Dem skal vi have fat i, og vi skal hjælpe dem videre i deres færd. Flere kommuner arbejder med en garantiskole, der altid holder et sikkerhedsnet under den unge. Det så jeg gerne, at vi fik udbredt til langt flere kommuner. 

SÆT PATIENTEN FØRST

Alt for mange patienter oplever i dag, at være kastebold mellem regionen, kommunen og den praktiserende læge. Det er uværdigt og uacceptabelt. Derfor skal overgangen mellem sygehus og kommune være gnidningsfri. Før, under og efter behandling. Venstre har tidligere genindført behandlingsgarantien på 30 dage, næste skridt vil være at gøre den endnu bedre, så flere danskere kan få gavn af den.

 • Førstegangsfødende skal have ret til to dage på hospitalet eller barselshotel. 
 • Pengene skal bruges på sundhedspersonale, i stedet for administration.
 • Det, som ikke er svært, skal være nært, og derfor er der også behov for, at en række sundhedstilbud rykker tættere på borgerne.

EN GRØNNERE FREMTID

Vi skal værne om vores klima og miljø, og det er, for mig, en mærkesag, at vi videregiver rent drikkevand, og en grøn og beboelig klode til de næste generationer. Vi skal sætte turbo på den grønne omstilling, og skabe rammerne for et bæredygtigt Danmark. I forhold til omverden, skal vi ikke være en urealistisk klimaduks, men vi skal gå forrest, som vi hele tiden har gjort, og sætte nye standarder indenfor den grønne omstilling.

 • Vi skal sikre mere urørt skov, mere natur og større biodiversitet.
 • Vores transport skal gøres grøn, og vi skal overgå til nuludledningsbiler.
 • Der skal omlægges til mere økologi, men det skal gøres på konkurrencerigtige parameter. 
 • Det skal være slut med at sprøjte ved drikkevandsboringer, og vi skal være bedre til at screene vores drikkevand for langt flere stoffer.


  VÆR SOCIAL